Biuro Rachunkowo - Prawne ANIMUS  
doradztwo podatkowe, usługi rachunkowo - prawne- Profesjonalne usługi rachunkowe w każdym zakresie (księgi rachunkowe, ewidencje podatkowe, zeznania, deklaracje itp.).

- Profesjonalne usługi doradztwa podatkowego, porady, opinie, audyty podatkowe itp.
 
- Sądowe skargi i postępowania odwoławcze przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi.

Reprezentacja klientów i zastępstwo procesowe w sądowych postępowaniach dotyczących zobowiązań podatkowych. 

- Reprezentacja klientów i zastępstwo procesowe przed organami podatkowymi i celnymi.

- Usługi kadrowe i rozliczanie płac.

- Usługi w zakresie rozliczania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

- Usługi w zakresie obowiązkowych rozliczeń podmiotów gospodarczych z zakresu ochrony środowiska.

Usługi w zakresie obowiązkowych rozliczeń podmiotów gospodarczych z zakresu innych zobowiązań publiczno-prawnych.Copyright Nazwa.pl